Gratis verzenden Gratis verzenden vanaf €100 Gratis retourneren Gratis retourneren Stel ons vragen Stel ons vragen

Toon winkelmandje

Algemene voorwaarden

Op alle aankopen van Smarttrack24 zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Smarttrack24 behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.


Artikel 1 – Identiteit Smarttrack24

1.1.

Smarttrack24 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.
Smarttrack24
Doppenmolen 2
1541 WN  Koog aan de Zaan
Telefoonnummer: 06 33326954
E-mail: info@smarttrack24.nl
KvK nummer: 70634955
BTW nummer: NL856350266B01
Bank: KNAB
IBAN: NL85 KNAB 0255 4131 49

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Smarttrack24 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Smarttrack24 en consument.

2.2.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt je op de hoogte gesteld van de algemene voorwaarden van Smarttrack24. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Smarttrack24 voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Smarttrack24 zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan je ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Aanbod

3.1.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Nadat de geldigheidsduur is overschreden kan u geen aanspraak meer maken op het originele aanbod.

3.2.

Aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur zijn niet van toepassing op nabestellingen.

3.3.

Elk aanbod bevat de nodige informatie zodat voor jou duidelijk is wat je rechten en verplichtingen zijn, waar je als consument zich aan dient te committeren.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1.

De overeenkomst tussen Smarttrack24 en de consument is definitief wanneer je heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en Smarttrack24 heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer je een betaling hebt voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf aan je is verzonden.

4.2.

Nadat je tot aankoop bent over gegaan, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van jouw aankoop. Daarin staat het product dat je hebt gekocht, wat het je kost en waar je met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

Artikel 5 – Herroepingsrecht (bedenktijd)

5.1.

Je hebt het recht met betrekking tot de aankoop van jouw product gedurende een bedenktijd van 30 dagen, deze zonder opgave van redenen te ontbinden. Het ontbinden van de overeenkomst kun je doen door het invullen van het formulier “Retour” op de website van Smarttrack24.

5.2.

Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking inclusief alle geleverde accesoires en toebehoren. Indien de goederen zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Je betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien je al een betaling hebt gedaan, ontvang je een creditfactuur en wordt het betaalde bedrag op je rekeningnummer teruggestort binnen 2 weken na ontvangst van het product. Het retourneren van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de consument.

5.3.

Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 – Prijs

6.1.

De prijzen die op de website van Smarttrack24 staan vermeld, zijn inclusief 21% BTW.

6.2.

De op de website van Smarttrack24 getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 7 – Levering

7.1.

Wij versturen onze producten vanaf €100,- kosteloos binnen Nederland. De verzendkosten bedragen €6,95.

7.2.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Smarttrack24 tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Garantie

8.1.

Op elk product dat wij leveren, is een fabrieksgarantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, verschilt per fabrikant. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. In de meegeleverde documentatie lees je wat de fabrieksgarantie is

8.2.

Wanneer het product binnen de garantieperiode defect raakt, zullen wij het volledige
aankoopbedrag aan je vergoeden mits je de aankoopbon kunt overhandigen. Zonder aankoopbon en of wanneer er sprake is van opzet of dat er sprake is van bewuste beschadiging van het product zal Smarttrack24 niet overgaan tot vergoeding van het aankoopbedrag.

Artikel 9 – Klachten

9.1.

Klachten over onze levering kan zowel telefonisch als per e-mail aan ons worden gemeld. Onze medewerkers staan je graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende pakketbezorger contact opnemen betreffende de levering van het product.

9.2.

Product klachten dienen per e-mail aan ons gemeld te worden. Wij zullen voor je contact opnemen met de fabrikant en of importeur en zullen hierin voor je bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor je oplossen.

9.3.

Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvang je van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken je vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen zodat wij hiervan kunnen leren.

Artikel 10 – Privacy & misbruik

10.1.

Smarttrack24 is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van je persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van je gegevens. Bij misbruik zullen wij aangifte doen bij de politie.

10.2.

Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij voornemens zijn je persoonsgegevens aan derden te verstrekken, dan verplichten wij ons je vooraf toestemming te vragen.

10.3.

Wij zijn verplicht om aangifte te doen bij de politie bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude.